Kwaliteitsgarantie en eerlijke prijzen

Sinds de oprichting van Clinique Dr. Don hebben we systematisch en structureel aandacht voor kwaliteit. Het beleid moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg en behandelingen te leveren. De zorg moet doeltreffend en doelmatig zijn, patiënt/cliëntgericht en afgestemd zijn op de reële behoeften en wensen van de patiënten/cliënten.

Waar herkent u onze kwaliteitsgarantie nog meer aan?

 • Hooggekwalificeerde medisch specialisten;
 • Hooggekwalificeerde huidtherapeuten, huidcoaches en OK-medewerkers;
 • Behandelingen volgens modernste technieken;
 • Behandelingen met hoogwaardige erkende materialen gebruikt bij onder andere injectables behandelingen;
 • Geen afbreuk aan tijd voor de patiënt, voor en na foto's en eigen patiëntendossier;
 • De meest geavanceerde apparatuur;
 • Moderne infrastructuur;
 • Goede ligging en bereikbaarheid;
 • Hoge standaard behandelkamers;
 • 24/24 bereikbaarheid: 365 dagen per jaar;
 • All-in tarieven, ook voor verdoving en onze nazorgen.


Afspraak maken bij Dr. Don?


Kwaliteit van zorg

Wij zijn aangesloten bij:Kwaliteit van zorg staat centraal in Clinique Dr. Don. Bij ons krijgt u de garantie dat er topkwaliteit geleverd wordt. Dit is belangrijk, zowel voor, tijdens als na uw behandeling. Clinique Dr. Don werkt daarom met protocollen. Sinds de oprichting zijn wij sterk begaan met de kwaliteit van zorg.

Certificering NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde en certificering van de NVVCC (Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie). Dr. Donald Ottens is naast medisch specialist in de interventie radiologie, pijnbestrijding, een gecertificeerd cosmetisch arts en opleider van cosmetisch artsen. De door de NVCG gecertificeerde cosmetisch artsen zijn aantoonbaar bekwaam in de uitvoering van medisch cosmetische behandelingen. Zij voldoen aan de hiertoe door de NVCG opgestelde visitatie-registratie eisen. De door de NVCG gecertificeerde cosmetisch artsen onderscheiden zich met name van andere medisch specialisten door hun specialisatie in behandelingen met injectables. Gecertificeerd cosmetisch artsen behandelen minimaal 500 cliënten per jaar en volgen minimaal 40 uur per jaar nascholing op medisch cosmetisch gebied. Zij werken volgens protocollen en voldoen aan alle voorschriften van de beroepsgroep van cosmetisch artsen. Uiteraard volgt hij regelmatig bij- en nascholing in binnen- en buitenland. Daarbij houdt hij regelmatig lezingen over dit vakgebied.

Onafhankelijke controles

Er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats door interne medewerkers en door verschillende externe instanties. In Clinique Dr. Don gaan we voor de hoogste normering.

Klanttevredenheid en veiligheid

Om een hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, worden in Clinique Dr. Don regelmatig onafhankelijke kwaliteitscontroles, audits en inspecties uitgevoerd. Onze klanttevredenheid kunt u na kijken op www.kliniekervaringen.nl.

Steriliteit

Alle behandelfaciliteiten, -materialen en -middelen voldoen aan de strenge eisen die het Ministerie van Volksgezondheid stelt. Alle bevindingen worden continu gecontroleerd en gerapporteerd door middel van interne inspecties. De behandelkamers van Clinique Dr. Don worden gecontroleerd op infectie risico's. Kweektesten worden geëvalueerd door een onafhankelijk laboratorium.

Geheimhoudingsplicht

Wij garanderen uw recht op privacy en geheimhouding. Alleen u heeft het recht op inzage van uw medisch dossier. Inzage is kosteloos.
 

Welkom bij Clinique Dr. Don

Bij uw aankomst in onze Clinique treft u een fijne, warme en luxueuze sfeer. U wordt begroet door vriendelijk, goed opgeleid personeel dat klaarstaat om aan al uw vragen en verwachtingen te voldoen. Onze staf geeft u gedurende de hele duur van uw behandeling, en ook daarna, steun en begeleiding.

Eerlijke Prijzen!

Prijzen moeten redelijk blijven. Peperduur is geen garantie voor kwaliteit. Spotgoedkoop is dat nog minder.
Bij Clinique Dr. Don weet u exact waarvoor u betaalt. Wij werken volgens de hoogste standaarden. De medische en para-medische staf is specifiek opgeleid en aan constante kwaliteitscontrole onderworpen.

De patiënten en cliënten van Clinique dr. Don zijn vaak aangenaam verrast over de eerlijke prijs / kwaliteit verhouding zeker in vergelijking met andere klinieken.
Dit wordt onder meer verklaard door een efficiënte organisatie, lage vaste kostenstructuur en een optimaal, medische procesvoering. Wij beperken de marketing en reclamebudgetten. De hieruit voortkomende kostenbesparing hebben wij vertaald in eerlijke prijzen voor onze patiënten en cliënten. Hierdoor zijn onze behandelingen voor een groot publiek bereikbaar geworden.

Onze patiënten komen voornamelijk via “mond aan mond” reclame inclusief internet getuigenissen. Daardoor vinden de binnenlandse en buitenlandse patiënten gemakkelijk hun weg naar Clinique Dr. Don, mede omwille van de uitgebreide ervaring en erkenning van Dokter Donald Ottens in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen/praktijken (privé en algemene ziekenhuizen).

Lokale verdoving
Alle cosmetische ingrepen die een verdoving behoeven worden onder lokale verdoving uitgevoerd. Laat u niet verleiden door artsen, chirurgen en anesthesisten die u algemene narcose aanbevelen voor cosmetische operaties. Enkel voor diepe weefsel chirurgie (bvb maagverkleining) heeft u echt narcose nodig.

Opleiding medewerkers
De kwaliteit van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld. Alle medewerkers worden nauwkeurig geselecteerd en moeten zowel qua opleiding als persoon binnen de eisen en doelstellingen van Clinique dr. Don passen.

Voorlichting
Voorlichting is een belangrijk facet van de kwaliteit. Bij Clinique Dr. Don krijgt u steeds de beste informatie. Wij willen u geen behandeling aanprijzen of verkopen. Wij voeren geen reclame. Een goede kliniek heeft geen mooie praatjes nodig om patiënten binnen te halen. Kwaliteit voor een eerlijke prijs volstaat.

Waarborg nazorg
Na de ingreep krijgt u speciale nazorginstructies mee voor uw verdere thuiszorg van uw eigen case manager. Ons team staat u bij tijdens de ingreep, maar ook daarna. Wij blijven 24 uur /24 uur voor u beschikbaar: 365 dagen per jaar.

Continue verbetering
Ziekenhuizen, privé klinieken en medische praktijken voldoen meestal wel aan de wetten en regelgeving die door de nationale overheid opgelegd zijn.

Maar u wil meer!
In Clinique dr. don worden processen en handelingen nauwkeurig beschreven en geprotocolleerd. Wij hebben een eigen kwaliteitshandboek ingericht en werken continu aan verbeteringen. Ons kwaliteitssysteem wordt continu geëvalueerd en gecontroleerd.

Medische aansprakelijkheid
Elke cosmetische ingreep is individueel verschillend. De arts zal u inlichten over de risico’s en mogelijke bijwerkingen van een bepaalde ingreep. Ook bespreekt hij de punten die uw volle aandacht vragen tijdens de herstelfase. Voor u een ingreep ondergaat tekent u een behandelingsovereenkomst - toestemmingsverklaring. Deze behandelingsovereenkomst ontslaat de arts niet van zijn medische verantwoordelijkheden.

Consult
Met onze website en de kostenloze intakegesprekken met onze artsen en medewerkers willen we u graag, zo goed mogelijk, voorbereiden op uw behandeling. Onze artsen en huidtherapeuten zullen u maximaal informeren over uw behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Aarzel niet om contact op te nemen als u nog verdere vragen hebt. Een goed geïnformeerde patiënt/cliënt is de eerste stap naar een succesvolle behandeling.

Afspraak maken?

Behandelkamers
U bent in goede handen in onze behandelkamers. Elke behandelkamer is uitgerust met moderne apparatuur. Alle chirurgische ingrepen worden steriel uitgevoerd door Nederlandse BIG geregistreerde artsen en geassisteerd door gediplomeerd vakkundig personeel in een geoptimaliseerde OK- Klasse 2.

Kwaliteit van de patiënteninformatie
Clinique Dr. Don werkt niet met bemiddelingsbureaus of schoonheidsconsulenten. Wij ronselen geen patiënten. Kwaliteit van zorg houdt ook in dat u de informatie krijgt van de behandelend arts of huidtherapeut zelf. Alleen uw arts of huidtherapeut kan u een goed beeld geven van alle aspecten van een behandeling. Tijdens het gesprek kunnen zij inschatten of u in aanmerking komt voor een behandeling, welke behandeling voor u het meest geschikt is en wat de eventuele alternatieven zijn.

Ons team van specialisten beantwoordt graag al uw vragen, zonder bijkomende verplichtingen, zonder kosten.

Dit advies kan het consult met de arts niet vervangen, maar het geeft u al een idee over de mogelijkheden en of u, al dan niet, een geschikte kandidaat bent voor de behandeling die u wenst.
 

button

Vul in en wij nemen contact met u op!

Wij zijn aangesloten bij

 • NVCG
 • NVVH
 • NVVCC
 • Anbos
 • DGAUF
 • DALA

Certified Peelings Certified XLHair Face Lifting Techniqiues