Vereisten vanuit de overheid

Het operatiekamercomplex moet gekwalificeerd en officieel goedgekeurd zijn

Liposucties moeten uitgevoerd worden in een operatiecomplex waar onder andere de lucht minutieus gefilterd wordt, waar de lucht per uur meerdere keren wordt ververst en op temperatuur gehouden wordt. De vloeren, wanden en plafonds zijn bacterie-werend en antistatisch, alles voor de veiligheid van de patiënten. Verder moet er een aparte OK- ingang voor patiënten aanwezig zijn als ook een aparte ingang voor het OK-personeel. Voor de automatisch hermetische deur naar de operatiekamer bevindt zich een steriele sluis die toegang geeft naar de operatiekamer. Een meetsysteem is aanwezig om te controleren of de luchtkwaliteit voldoet aan de hoogste eisen van de inspectie van volksgezondheid (IGZ). In het complex bevinden zich nog diverse ruimten die alleen bedoeld zijn voor  gebruik van de operaties die uitgevoerd worden in de operatiekamer als bijvoorbeeld een opslag van steriele materialen.
 

De uitslaapkamer

Bij binnenkomst kunnen de patiënten zich omkleden in de uitslaapkamer en worden ze vanuit deze kamer naar het OK-complex gebracht en komen daar ook weer terug als de liposuctie ingreep klaar is. Onder leiding van een verpleegkundige kunnen de patiënten uitrusten en even bijkomen van de ingreep.
 

OK-Team

De liposuctie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde artsen. Het OK- team moet bestaan uit gediplomeerde OK-assistenten en in de aparte uitrustkamer/recovery moeten gekwalificeerde verpleegkundigen werkzaam zijn.
 

Wat mag beslist niet

De liposucties mogen niet in een behandelkamer worden uitgevoerd. Er zijn klinieken die dit nog wel doen maar zijn dus niet goedgekeurd door de IGZ en zullen de opdracht krijgen dit voor een bepaalde datum te hebben gebouwd of anders zal er sluiting volgen. Verder let de IGZ bij haar controlebezoeken extra op of er gewerkt wordt met gekwalificeerd personeel en of de luchtbehandeling in de operatiekamers voldoet aan de gestelde eisen. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.
 

Clinique Dr. Don, wij zijn met plezier 5 dagen in de week geopend

Ook Clinique Dr. Don heeft de IGZ op bezoek gehad en moesten een aantal aanpassingen verrichten. De hele verbouwing is einde 2016 opgeleverd en de IGZ heeft ons op alle terreinen goedgekeurd en als voorbeeld gesteld voor klinieken die nog niet op orde zijn. Er is volgens de IGZ onnoemelijk veel werk verricht en het resultaat mag er dan ook zijn! Een hypermoderne topkliniek waar volgens de laatste kwaliteitsstandaarden wordt gewerkt. Daar zijn wij wel trots op! Maar dat wekt bij sommige concullega’s ook wel enig afgunst op.

liposuctie vragen

 

Wij zijn aangesloten bij

  • NVCG
  • NVVH
  • NVVCC
  • Anbos
  • DGAUF
  • DALA

Certified Peelings Certified XLHair